Over mij

Naast een veelzijdige loopbaan en een actief en bewogen gezinsleven ben ik mijn leven lang geboeid geweest door mensen. Wie ‘zijn’ ze eigenlijk en waarom ‘doen wat ze doen’? Ook de zoektocht naar mijn eigen ‘waarheid’ heeft mij langs vele cursussen, trainingen en therapieën geleid. Het liefste wat ik doe is met mensen werken aan de vraag hoe ze (weer) gelukkig kunnen zijn. Hen te begeleiden bij hun bewustwording en persoonlijke ontwikkeling zodat zij weer zelf die richting en sturing aan hun leven kunnen geven die zij voor ogen hebben, geeft mij grote voldoening.