Werkwijze

Er kunnen zich omstandigheden in je leven voordoen die je dagelijks functioneren negatief beïnvloeden. Soms zijn dat terugkerende problemen of patronen die vragen om een fundamentele verandering, om een andere levenshouding.

Ik ga ervan uit dat iemand die een vraag of een probleem heeft, ergens zelf het antwoord al kent. Mijn coaching is erop gericht dat antwoord helder en bewust te maken. Ik bied de veiligheid om op onderzoek uit te gaan en maak gebruik van verschillende methodes en technieken, die ik op basis ervaring inzet. Ik werk intens, intuïtief, invoelend, resultaatgericht en met humor. Ik ga uit van het bekrachtigen van je sterke kanten. Ik heb een ‘holistische kijk’: d.w.z. de vraag is nooit los te zien van wie je bent als mens. Het gaat er letterlijk om je ‘eigenwijsheid’ te (her)vinden.

In de gesprekken wordt een resultaatgerichte en diepgaande werkwijze gebruikt en komen vragen aan de orde als: waar liggen mijn talenten? Wat weerhoudt mij mijn talenten optimaal te gebruiken? Hoe realiseer ik mijn wensen en behoeftes? Het resultaat is dat je (weer) zelf kunt kiezen, je meer contact hebt met je gevoel en intuïtie, je valkuilen herkent en je onzekerheid verdwijnt. Je hebt weer inspiratie, energie en levenslust. Denken, voelen en handelen worden weer één en je eigen unieke persoonlijkheid komt in volle glorie tot uiting.

Het ontwikkelingstraject bestaat meestal uit 5 tot maximaal 10 gesprekken van een uur, voorafgegaan door de IFB analyse® (voor meer informatie: www.lagerweij-partners.nl). Op basis van de uitkomsten van deze test en je vraagstelling wordt een plan van aanpak gemaakt.

Kosten verschillen per traject. Een intake gesprek van 45 minuten kost € 50,- (excl. btw). Wanneer je voor een traject bij mij kiest, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de totale factuur. Neem voor een prijsindicatie gerust contact met mij op.