Wat is coaching?

De algemeen gehanteerde definitie van coaching luidt: ‘Het vanuit respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit, strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische, spirituele en communicatieve vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken’.

Een coach helpt je, je doelen te bereiken, je blinde vlekken te ontdekken en je bewuster te worden van wie je bent. Het is een ontdekkingstocht naar wat je werkelijk wilt en het geeft je gereedschap om dat in actie om te zetten. Te alle tijden blijft het jouw proces, want gedragsverandering beklijft alleen wanneer die echt van binnenuit komt.

Eigenaarschap m.b.t. je probleem en de bereidheid om gecoacht te worden zijn misschien wel de belangrijkste factor voor het slagen van een ontwikkelingstraject. Er is moed en doorzettingsvermogen voor nodig om deze zelfconfrontatie aan te gaan, oude ongewenste patronen los te laten en nieuwe inzichten in praktijk te gaan brengen.